பதிவர்
நெல்லை பழனி


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
மாணவர்கள் வரம்பு மீறி தான் செயல்படுகின்றனர் ….பெற்றோர்கள் தான் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும் . இந்த பருவத்தில் தான் வீட்டின் சூழ்நிலைகளை எடுத்து சொல்லி ...மேலும் வாசிக்க

மாணவர்கள் வரம்பு மீறி தான் செயல்படுகின்றனர் ….பெற்றோர்கள் தான் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும் . இந்த பருவத்தில் தான் வீட்டின் சூழ்நிலைகளை எடுத்து சொல்லி உண்மை நிலையை புரிய வைக்க வேண்டும் ,,,கேட்த்தை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை கெடுப்பதே பெற்றோர்கள் தான் …


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
மாணவர்கள் வரம்பு மீறி தான் செயல்படுகின்றனர் ….பெற்றோர்கள் தான் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும் . இந்த பருவத்தில் தான் வீட்டின் சூழ்நிலைகளை எடுத்து சொல்லி ...மேலும் வாசிக்க

மாணவர்கள் வரம்பு மீறி தான் செயல்படுகின்றனர் ….பெற்றோர்கள் தான் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டும் . இந்த பருவத்தில் தான் வீட்டின் சூழ்நிலைகளை எடுத்து சொல்லி உண்மை நிலையை புரிய வைக்க வேண்டும் ,,,கேட்த்தை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை கெடுப்பதே பெற்றோர்கள் தான் …


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க