பதிவர்
நெல்லை பழனி


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை ...மேலும் வாசிக்க

வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை . அந்த நிதி நேர்மையாக செலவழிக்கப் பட் டால் நம் தேசமும் எங்கோ சென்று இருக்கும் . திட்டத்துக்காக ஒதுக்கப் பட்ட நிதி 20% கூட அதற்காக செலவழிக்கப் படுவதில்லை. எப்பொழுது நாம் நேர்மை உள்ளவர்களாக மாறுவோம் .


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை ...மேலும் வாசிக்க

வீடியோவை பார்த்துட்டு வயிர்றேரிசலாக இருந்தது ,,,நம் சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தின் கதியையும் நினைத்து பார்த்தேன். இந்தியாவில் திட்ட்ங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதிக்கு குறைவில்லை . அந்த நிதி நேர்மையாக செலவழிக்கப் பட் டால் நம் தேசமும் எங்கோ சென்று இருக்கும் . திட்டத்துக்காக ஒதுக்கப் பட்ட நிதி 20% கூட அதற்காக செலவழிக்கப் படுவதில்லை. எப்பொழுது நாம் நேர்மை உள்ளவர்களாக மாறுவோம் .


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க