பதிவர்
திண்டுக்கல் தனபாலன்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 21 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
உண்மை ஐயா...மேலும் வாசிக்க
உண்மை ஐயா...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இதோ வந்துட்டேன்...!மேலும் வாசிக்க
இதோ வந்துட்டேன்...!

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாழ்த்துக்கள் ஐயா...மேலும் வாசிக்க
வாழ்த்துக்கள் ஐயா...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
போட்டி சிறக்க வாழ்த்துக்கள்...மேலும் வாசிக்க
போட்டி சிறக்க வாழ்த்துக்கள்...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இரண்டவாது : அப்படிச் சொல்லுங்க... ஏழாவது : சிறப்பு...மேலும் வாசிக்க
இரண்டவாது : அப்படிச் சொல்லுங்க...

ஏழாவது : சிறப்பு...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
இவ்வாறு சிந்தனை இருந்தால்... எவ்வித பிரச்சனையுமேயில்லை ஐயா...மேலும் வாசிக்க
இவ்வாறு சிந்தனை இருந்தால்...
எவ்வித பிரச்சனையுமேயில்லை ஐயா...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீரமிகு எழுச்சி வரிகள் அம்மா...மேலும் வாசிக்க
வீரமிகு எழுச்சி வரிகள் அம்மா...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
கதை உண்மையாக இருக்கலாம்... ஆனாலும் தற்கொலை தவறு தம்பி...மேலும் வாசிக்க
கதை உண்மையாக இருக்கலாம்... ஆனாலும் தற்கொலை தவறு தம்பி...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஏக்கம் தீர்ந்தால் சரி...!மேலும் வாசிக்க
ஏக்கம் தீர்ந்தால் சரி...!

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வீரமிகு வரிகள் சிறப்பு ஐயா... வாழ்த்துக்கள்...மேலும் வாசிக்க
வீரமிகு வரிகள் சிறப்பு ஐயா...

வாழ்த்துக்கள்...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஹிஹ்ஹி.....மேலும் வாசிக்க
ஹிஹ்ஹி.....

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அருமை... அருமை...மேலும் வாசிக்க
அருமை... அருமை...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
விமர்சனம் மிகவும் சிறப்பு ஐயா... தங்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறேன்...மேலும் வாசிக்க
விமர்சனம் மிகவும் சிறப்பு ஐயா...

தங்களை சந்திக்க காத்திருக்கிறேன்...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஹா... ஹா... அனைத்து பதில்களுக்கும் கேள்வி பிறக்கும் - என்னது...?மேலும் வாசிக்க
ஹா... ஹா... அனைத்து பதில்களுக்கும் கேள்வி பிறக்கும் - என்னது...?

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
எதுவென்றாலும் நல்வழி சென்றால் சரி தான்...மேலும் வாசிக்க
எதுவென்றாலும் நல்வழி சென்றால் சரி தான்...

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 21 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க