பதிவர்
சொரணையுள்ளவன்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
LVISS – இது தமிழ்நாட்டு பெயர் இல்லையே. நீர் எந்த ஊர்க்காரர் ? கன்னடியரா ? உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்யும் எட்டப்பனா ...மேலும் வாசிக்க

LVISS – இது தமிழ்நாட்டு பெயர் இல்லையே. நீர் எந்த ஊர்க்காரர் ? கன்னடியரா ? உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்யும் எட்டப்பனா ?
தமிழ்நாட்டில் இருந்துகொண்டு தமிழருக்கே துரோகமா?
இந்த மாதிரி தறிகெட்டவர்களை தேடிக்கண்டுபிடித்து முதலில்
துரத்தியடிக்க வேண்டும். பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் அமவ்ர்ந்த பிறகு
தமிழ் நாட்டில் இந்த மாதிரி துரோகிகளின் நம்பர் அதிகரித்து விட்டது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
LVISS – இது தமிழ்நாட்டு பெயர் இல்லையே. நீர் எந்த ஊர்க்காரர் ? கன்னடியரா ? உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்யும் எட்டப்பனா ...மேலும் வாசிக்க

LVISS – இது தமிழ்நாட்டு பெயர் இல்லையே. நீர் எந்த ஊர்க்காரர் ? கன்னடியரா ? உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்யும் எட்டப்பனா ?
தமிழ்நாட்டில் இருந்துகொண்டு தமிழருக்கே துரோகமா?
இந்த மாதிரி தறிகெட்டவர்களை தேடிக்கண்டுபிடித்து முதலில்
துரத்தியடிக்க வேண்டும். பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் அமவ்ர்ந்த பிறகு
தமிழ் நாட்டில் இந்த மாதிரி துரோகிகளின் நம்பர் அதிகரித்து விட்டது.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆக, உங்கள் மோடி சர்க்கார் அவ்ளோ தானா ? நீங்களே அதை நம்பறீங்களா ?மேலும் வாசிக்க

ஆக, உங்கள் மோடி சர்க்கார் அவ்ளோ தானா ?
நீங்களே அதை நம்பறீங்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஆக, உங்கள் மோடி சர்க்கார் அவ்ளோ தானா ? நீங்களே அதை நம்பறீங்களா ?மேலும் வாசிக்க

ஆக, உங்கள் மோடி சர்க்கார் அவ்ளோ தானா ?
நீங்களே அதை நம்பறீங்களா ?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க