பதிவர்
சைதை அஜீஸ்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
உண்மைதான் ஐயா லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல் பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.மேலும் வாசிக்க

உண்மைதான் ஐயா
லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல்
பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
உண்மைதான் ஐயா லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல் பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.மேலும் வாசிக்க

உண்மைதான் ஐயா
லைஃப் ஈஸ் ப்யூடிஃபுல்
பட் வீ அவர்செல்வ்ஸ் மேக் இட் டிஃபிகல்ட்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஐயா தங்களின் வாழ்வு சிறக்க, உடல் நலத்தோடு நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து மேன்மேலும் பல சிறப்பான இடுக்கைகளை பதிவு செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்திக்கிறேன் ...மேலும் வாசிக்க

ஐயா தங்களின் வாழ்வு சிறக்க, உடல் நலத்தோடு நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து மேன்மேலும் பல சிறப்பான இடுக்கைகளை பதிவு செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்திக்கிறேன் இந்த இனிய புத்தாண்டு நன்னாளில்.
தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் விமரிசனம் வலைத்தள நண்பர்களுக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஐயா தங்களின் வாழ்வு சிறக்க, உடல் நலத்தோடு நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து மேன்மேலும் பல சிறப்பான இடுக்கைகளை பதிவு செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்திக்கிறேன் ...மேலும் வாசிக்க

ஐயா தங்களின் வாழ்வு சிறக்க, உடல் நலத்தோடு நீண்ட நாட்கள் வாழ்ந்து மேன்மேலும் பல சிறப்பான இடுக்கைகளை பதிவு செய்ய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்திக்கிறேன் இந்த இனிய புத்தாண்டு நன்னாளில்.
தங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் விமரிசனம் வலைத்தள நண்பர்களுக்கும் என் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க