பதிவர்
செ. இரமேஷ்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
வாஜ்பாயி அன்று பேசும்போது என்னால் பெருமை கொள்ள முடிந்தது. அதில் ஒரு பொய் இருப்பதாக கூட என்னால் சந்தேகப் பட முடிய வில்லை. ஆனால் இப்போதும் ...மேலும் வாசிக்க

வாஜ்பாயி அன்று பேசும்போது என்னால் பெருமை கொள்ள முடிந்தது. அதில் ஒரு பொய் இருப்பதாக கூட என்னால் சந்தேகப் பட முடிய வில்லை. ஆனால் இப்போதும் ஒருவர் பேசுகிறார், ஆனால் ஒரு உண்மையாக பேசுவதாக என்னால் 1% கூட நம்ப முடியவில்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
வாஜ்பாயி அன்று பேசும்போது என்னால் பெருமை கொள்ள முடிந்தது. அதில் ஒரு பொய் இருப்பதாக கூட என்னால் சந்தேகப் பட முடிய வில்லை. ஆனால் இப்போதும் ...மேலும் வாசிக்க

வாஜ்பாயி அன்று பேசும்போது என்னால் பெருமை கொள்ள முடிந்தது. அதில் ஒரு பொய் இருப்பதாக கூட என்னால் சந்தேகப் பட முடிய வில்லை. ஆனால் இப்போதும் ஒருவர் பேசுகிறார், ஆனால் ஒரு உண்மையாக பேசுவதாக என்னால் 1% கூட நம்ப முடியவில்லை.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க