பதிவர்
சி்வா


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
//எதற்காக எதிர்க்க வேண்டும் ?// வேறு எதுக்கு? பொழுது போகத்தான்…. ( நாம பதிவு எழுதி பின்னூட்டம் போட்டால் உருப்படியாக வேறு என்ன ...மேலும் வாசிக்க

//எதற்காக எதிர்க்க வேண்டும் ?//

வேறு எதுக்கு? பொழுது போகத்தான்….

( நாம பதிவு எழுதி பின்னூட்டம் போட்டால் உருப்படியாக வேறு என்ன சார் நடக்கும்?)


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
//எதற்காக எதிர்க்க வேண்டும் ?// வேறு எதுக்கு? பொழுது போகத்தான்…. ( நாம பதிவு எழுதி பின்னூட்டம் போட்டால் உருப்படியாக வேறு என்ன ...மேலும் வாசிக்க

//எதற்காக எதிர்க்க வேண்டும் ?//

வேறு எதுக்கு? பொழுது போகத்தான்….

( நாம பதிவு எழுதி பின்னூட்டம் போட்டால் உருப்படியாக வேறு என்ன சார் நடக்கும்?)


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க