பதிவர்
சத்தியசோதனை


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் Bala?… ஒவ்வொரு கோர்ட்டாக ஏறி ஜட்ஜை பார்த்து உங்கள் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன? உங்கள் மீது கற்பழிப்பு ...மேலும் வாசிக்க

ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் Bala?… ஒவ்வொரு கோர்ட்டாக ஏறி ஜட்ஜை பார்த்து உங்கள் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன? உங்கள் மீது கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன என கேட்டு எல்லா கேஸையும் காலி செய்யலாமே?

யார் மீதும் எந்த குற்றமும் இருக்காது… குற்றமிலா சமூதாயம் மலர்ந்துவிடும்!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் Bala?… ஒவ்வொரு கோர்ட்டாக ஏறி ஜட்ஜை பார்த்து உங்கள் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன? உங்கள் மீது கற்பழிப்பு ...மேலும் வாசிக்க

ஏன் நிறுத்திவிட்டீர்கள் Bala?… ஒவ்வொரு கோர்ட்டாக ஏறி ஜட்ஜை பார்த்து உங்கள் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன? உங்கள் மீது கற்பழிப்பு குற்றச்சாட்டு இருந்தால் உங்கள் தீர்ப்பு என்ன என கேட்டு எல்லா கேஸையும் காலி செய்யலாமே?

யார் மீதும் எந்த குற்றமும் இருக்காது… குற்றமிலா சமூதாயம் மலர்ந்துவிடும்!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!மேலும் வாசிக்க

அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!மேலும் வாசிக்க

அப்படியே இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் கண்டு களித்த அமெரிக்க ஷேக் இசை பாருங்கள் ஷோக்காக இருக்கும்!


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க