பதிவர்
குருமூர்த்தி அவர்களே ஒப்புக்கொள்கிறார் … “மோடிஜிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இல்லை.”..!!!


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 0 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
      இடுகைகள் இல்லை      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 0 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க