பதிவர்
இன்றில்லாவிட்டாலும்


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
காமை அவர்களே நீங்கள் கூறுவது சரி தான். ஆனால் மிகத்துல்லியமாக பார்த்தால் போனமுறை போல் அதிக மோடி ஜாலம் இல்லாமல், இவராக வெற்றி பெற்று வந்தால் ...மேலும் வாசிக்க

காமை அவர்களே
நீங்கள் கூறுவது சரி தான். ஆனால் மிகத்துல்லியமாக பார்த்தால் போனமுறை போல் அதிக மோடி ஜாலம் இல்லாமல், இவராக வெற்றி பெற்று வந்தால் பார்த்துக்கலாம் என்பது போல் உள்ளது.

போனமுறை மோடியை வைத்தே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இம்முறை அவரை பெரிதாக சொல்லாமல் எதிர்க்கட்சியை தாக்கி பாஜக வாக வெல்ல முற்படுவார்கள் போல் தோன்றுகிறது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காமை அவர்களே நீங்கள் கூறுவது சரி தான். ஆனால் மிகத்துல்லியமாக பார்த்தால் போனமுறை போல் அதிக மோடி ஜாலம் இல்லாமல், இவராக வெற்றி பெற்று வந்தால் ...மேலும் வாசிக்க

காமை அவர்களே
நீங்கள் கூறுவது சரி தான். ஆனால் மிகத்துல்லியமாக பார்த்தால் போனமுறை போல் அதிக மோடி ஜாலம் இல்லாமல், இவராக வெற்றி பெற்று வந்தால் பார்த்துக்கலாம் என்பது போல் உள்ளது.

போனமுறை மோடியை வைத்தே ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் இம்முறை அவரை பெரிதாக சொல்லாமல் எதிர்க்கட்சியை தாக்கி பாஜக வாக வெல்ல முற்படுவார்கள் போல் தோன்றுகிறது


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க