பதிவர்
அறிவழகு


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
அல்ல தோழா, சூது கவ்வி இருக்கு. மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும், தாமதமாகவேனும். அதுவரை நமக்கு பொறுமை தேவை. ...மேலும் வாசிக்க

அல்ல தோழா,

சூது கவ்வி இருக்கு. மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும், தாமதமாகவேனும்.

அதுவரை நமக்கு பொறுமை தேவை.

அந்த பொறுமையை இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
அல்ல தோழா, சூது கவ்வி இருக்கு. மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும், தாமதமாகவேனும். அதுவரை நமக்கு பொறுமை தேவை. ...மேலும் வாசிக்க

அல்ல தோழா,

சூது கவ்வி இருக்கு. மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும், தாமதமாகவேனும்.

அதுவரை நமக்கு பொறுமை தேவை.

அந்த பொறுமையை இறைவனிடம் வேண்டுகிறேன்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 1 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க