பதிவர்
அறிவழகு


      கடந்த 30 நாட்களில் எழுதப்பட்ட மறுமொழிகள்...      
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 5 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க
 
introspect – சுய பரிசோதனை – ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் எல்லோருக்கும் மிக மிக அவசியம். அது இல்லாதவன் தன்னை அறிய முடியாது. ...மேலும் வாசிக்க

introspect – சுய பரிசோதனை – ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் எல்லோருக்கும் மிக மிக அவசியம்.

அது இல்லாதவன் தன்னை அறிய முடியாது. தன்னை அறியாதவன் இந்த சமுதாயத்திற்கு கேடு.

—- —- —-

எல்லா மதங்களும் நல்லவற்றையே போதிக்கின்றன. பின்னே ஏன் இவ்வளவு அட்டூழியங்கள் அநியாயங்கள்.

நீதி போதனை செய்யும் மதத்தை பின் பற்றுகிறவர்களும் மதத்தை காக்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களாலும் தான் அதிகமாக நாசம் ஏற்படுகிறது. ஏன்…?

எல்லா மதமும் நீதி போதனை செய்யும் போது அதை பின் பற்றுகிறவர்களால் அதற்கு எதிரான போக்கு ஏன் எப்படி ஏற்படுகிறது.

சரி மதமே வேண்டாம், எங்களுக்கு மத நம்பிக்கை தேவை இல்லை என்று சொல்லும் நாத்திகர்கள் மட்டும் என்ன ஒழுங்கு…?

நீதி போதனை, அறவழியை போதிக்கும் மத நம்பிக்கை வேண்டாம். நாத்திகமும் பெருசா ஒன்னும் செய்ய முடியாது.

வேறு எது தான் வேனும், சரி.

விடை ரொம்ப simple.

தேடுங்கள் கிடைக்கும்.

சரி மேலே சொன்ன introspect-க்கு வருவோம். சுய பரிசோதனை செய்து தன்னை நேர் வழியில் செல்ல எத்தனிக்கும் மனிதன் தவறிழைத்து விடுவதில்லையா?

ஏன்…………?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
introspect – சுய பரிசோதனை – ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் எல்லோருக்கும் மிக மிக அவசியம். அது இல்லாதவன் தன்னை அறிய முடியாது. ...மேலும் வாசிக்க

introspect – சுய பரிசோதனை – ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு தலைவனுக்கும் எல்லோருக்கும் மிக மிக அவசியம்.

அது இல்லாதவன் தன்னை அறிய முடியாது. தன்னை அறியாதவன் இந்த சமுதாயத்திற்கு கேடு.

—- —- —-

எல்லா மதங்களும் நல்லவற்றையே போதிக்கின்றன. பின்னே ஏன் இவ்வளவு அட்டூழியங்கள் அநியாயங்கள்.

நீதி போதனை செய்யும் மதத்தை பின் பற்றுகிறவர்களும் மதத்தை காக்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறவர்களாலும் தான் அதிகமாக நாசம் ஏற்படுகிறது. ஏன்…?

எல்லா மதமும் நீதி போதனை செய்யும் போது அதை பின் பற்றுகிறவர்களால் அதற்கு எதிரான போக்கு ஏன் எப்படி ஏற்படுகிறது.

சரி மதமே வேண்டாம், எங்களுக்கு மத நம்பிக்கை தேவை இல்லை என்று சொல்லும் நாத்திகர்கள் மட்டும் என்ன ஒழுங்கு…?

நீதி போதனை, அறவழியை போதிக்கும் மத நம்பிக்கை வேண்டாம். நாத்திகமும் பெருசா ஒன்னும் செய்ய முடியாது.

வேறு எது தான் வேனும், சரி.

விடை ரொம்ப simple.

தேடுங்கள் கிடைக்கும்.

சரி மேலே சொன்ன introspect-க்கு வருவோம். சுய பரிசோதனை செய்து தன்னை நேர் வழியில் செல்ல எத்தனிக்கும் மனிதன் தவறிழைத்து விடுவதில்லையா?

ஏன்…………?


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தைமேலும் வாசிக்க

பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தை


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தைமேலும் வாசிக்க

பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தை


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தைமேலும் வாசிக்க

பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தை


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…? யார் மாறிப் போனார்கள். தலைவர்கள் எங்கிருந்து ...மேலும் வாசிக்க

காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை.

இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…?

யார் மாறிப் போனார்கள்.

தலைவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்…?

மக்களில் இருந்து, எனில் மக்கள் தான் மாறி போனார்களா என்றால் அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை தவிர அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள். எனில் தலைவர்கள் தானா…?

தவறுவதற்கு வாய்ப்பு தலைவர்களுக்கு தான் அதிகம். பதவி எல்லா அனுகூலங்களையும் அளப்பறிய சந்தர்ப்பங்களையும் அளிக்கிறது.

அப்படி தன்னை தானே கெடுத்துக் கொண்டு இந்த நாட்டையும் நாசமாக்குவது தலைவர்கள் தான்.

நேரு, காமராஜர், லால் பகதூர் சாஸ்திரி வழியில் வந்தவர் தானே இந்திரா. அவரை யார் மாற்றியது. மக்களா…? எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தது….?

இந்திராவின் தொடர்ச்சி தான் மோடி.

ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தங்களலவில் ஒரு பரிமாணத்தை காண்பிக்கிறார்கள்.

மோடி தன் மனப் பிரழ்வை காண்பிக்கின்றார். எனவே மக்கள் அனைவரும் அப்படி தான் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா…!

இந்த மனம் பிரழ்ந்தவரின் ஆட்சி இன்னும் தொடர்ந்தால் நாட்டின் கதி…?

விதி.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…? யார் மாறிப் போனார்கள். தலைவர்கள் எங்கிருந்து ...மேலும் வாசிக்க

காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை.

இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…?

யார் மாறிப் போனார்கள்.

தலைவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்…?

மக்களில் இருந்து, எனில் மக்கள் தான் மாறி போனார்களா என்றால் அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை தவிர அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள். எனில் தலைவர்கள் தானா…?

தவறுவதற்கு வாய்ப்பு தலைவர்களுக்கு தான் அதிகம். பதவி எல்லா அனுகூலங்களையும் அளப்பறிய சந்தர்ப்பங்களையும் அளிக்கிறது.

அப்படி தன்னை தானே கெடுத்துக் கொண்டு இந்த நாட்டையும் நாசமாக்குவது தலைவர்கள் தான்.

நேரு, காமராஜர், லால் பகதூர் சாஸ்திரி வழியில் வந்தவர் தானே இந்திரா. அவரை யார் மாற்றியது. மக்களா…? எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தது….?

இந்திராவின் தொடர்ச்சி தான் மோடி.

ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தங்களலவில் ஒரு பரிமாணத்தை காண்பிக்கிறார்கள்.

மோடி தன் மனப் பிரழ்வை காண்பிக்கின்றார். எனவே மக்கள் அனைவரும் அப்படி தான் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா…!

இந்த மனம் பிரழ்ந்தவரின் ஆட்சி இன்னும் தொடர்ந்தால் நாட்டின் கதி…?

விதி.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தைமேலும் வாசிக்க

பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தை


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தைமேலும் வாசிக்க

பரிமாணத்தை = பரிணாமத்தை


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…? யார் மாறிப் போனார்கள். தலைவர்கள் ...மேலும் வாசிக்க

காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை.

இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…?

யார் மாறிப் போனார்கள்.

தலைவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்…?

மக்களில் இருந்து, எனில் மக்கள் தான் மாறி போனார்களா என்றால் அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை தவிர அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள். எனில் தலைவர்கள் தானா…?

தவறுவதற்கு வாய்ப்பு தலைவர்களுக்கு தான் அதிகம். பதவி எல்லா அனுகூலங்களையும் அளப்பறிய சந்தர்ப்பங்களையும் அளிக்கிறது.

அப்படி தன்னை தானே கெடுத்துக் கொண்டு இந்த நாட்டையும் நாசமாக்குவது தலைவர்கள் தான்.

நேரு, காமராஜர், லால் பகதூர் சாஸ்திரி வழியில் வந்தவர் தானே இந்திரா. அவரை யார் மாற்றியது. மக்களா…? எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தது….?

இந்திராவின் தொடர்ச்சி தான் மோடி.

ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தங்களலவில் ஒரு பரிமாணத்தை காண்பிக்கிறார்கள்.

மோடி தன் மன பிரழ்வை காண்பிக்கின்றார். எனவே மக்கள் அனைவரும் அப்படி தான் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா…!

இந்த மனம் பிரழ்ந்தவரின் ஆட்சி இன்னும் தொடர்ந்தால் நாட்டின் கதி…?

விதி.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை. இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…? யார் மாறிப் போனார்கள். தலைவர்கள் ...மேலும் வாசிக்க

காமராஜர் போன்ற பெருந்தலைவர்கள் ஏன் திரும்ப கிடைக்கவில்லை.

இதில் யார் குற்றம்…? மக்களா….. தலைவர்களா…?

யார் மாறிப் போனார்கள்.

தலைவர்கள் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்…?

மக்களில் இருந்து, எனில் மக்கள் தான் மாறி போனார்களா என்றால் அவர்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை ஓட்டு போட்டு தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை தவிர அவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள். எனில் தலைவர்கள் தானா…?

தவறுவதற்கு வாய்ப்பு தலைவர்களுக்கு தான் அதிகம். பதவி எல்லா அனுகூலங்களையும் அளப்பறிய சந்தர்ப்பங்களையும் அளிக்கிறது.

அப்படி தன்னை தானே கெடுத்துக் கொண்டு இந்த நாட்டையும் நாசமாக்குவது தலைவர்கள் தான்.

நேரு, காமராஜர், லால் பகதூர் சாஸ்திரி வழியில் வந்தவர் தானே இந்திரா. அவரை யார் மாற்றியது. மக்களா…? எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தது….?

இந்திராவின் தொடர்ச்சி தான் மோடி.

ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தங்களலவில் ஒரு பரிமாணத்தை காண்பிக்கிறார்கள்.

மோடி தன் மன பிரழ்வை காண்பிக்கின்றார். எனவே மக்கள் அனைவரும் அப்படி தான் என்று சொல்ல முடியாது அல்லவா…!

இந்த மனம் பிரழ்ந்தவரின் ஆட்சி இன்னும் தொடர்ந்தால் நாட்டின் கதி…?

விதி.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முண்டங்களிடம் பேசினால்….. ஏதாவது இப்படி தான்…. ///இந்த பின்னூட்டத்தில் அமித் ஷாவையோ பாஜகவையோ எதிர்த்து அப்படி என்ன நீங்கள் கருத்து சொல்லி ...மேலும் வாசிக்க

முண்டங்களிடம் பேசினால்…..

ஏதாவது இப்படி தான்….

///இந்த பின்னூட்டத்தில் அமித் ஷாவையோ பாஜகவையோ எதிர்த்து அப்படி என்ன நீங்கள் கருத்து சொல்லி விட்டீர்கள்.

“உங்களுக்கு ஏதாவது பயமா…?”///

பதில்.

பெரும் அயற்ச்சி தான் ஏற்படுகிறது. யார் கூடவெல்லாம் மாரடிக்க வேண்டியது இருக்கு.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
முண்டங்களிடம் பேசினால்….. ஏதாவது இப்படி தான்…. ///இந்த பின்னூட்டத்தில் அமித் ஷாவையோ பாஜகவையோ எதிர்த்து அப்படி என்ன நீங்கள் கருத்து சொல்லி ...மேலும் வாசிக்க

முண்டங்களிடம் பேசினால்…..

ஏதாவது இப்படி தான்….

///இந்த பின்னூட்டத்தில் அமித் ஷாவையோ பாஜகவையோ எதிர்த்து அப்படி என்ன நீங்கள் கருத்து சொல்லி விட்டீர்கள்.

“உங்களுக்கு ஏதாவது பயமா…?”///

பதில்.

பெரும் அயற்ச்சி தான் ஏற்படுகிறது. யார் கூடவெல்லாம் மாரடிக்க வேண்டியது இருக்கு.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
சார் இதற்கெல்லாம் காங்கிரஸ் தான் காரணம்.மேலும் வாசிக்க

சார் இதற்கெல்லாம் காங்கிரஸ் தான் காரணம்.


show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க  
( பக்கம் 1 : மொத்தம் 5 )  ஒரே பக்கத்தில் பார்க்க