செய்தி விமர்சனம்

கடந்த 30-03-2015 முதல் உலக இட்லி தினம் சென்னையில் கொண்டாடபட்டு  வருகிறது.வருடந்தோறும் தான் இட்லியை உண்கிறோம் ஆனால் மார்ச் 30ல்  மட்டும் ஏன் இன்ட்லி தினம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கடந்த 30-03-2015 முதல் உலக இட்லி தினம் சென்னையில் கொண்டாடபட்டு  வருகிறது.வருடந்தோறும் தான் இட்லியை உண்கிறோம் ஆனால் மார்ச் 30ல்  மட்டும் ஏன் இன்ட்லி தினம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-03-2017 இதுவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களையும் ஒரு சில மேற்கு மாவட்டங்களையும் தவிர மற்ற தமிழகத்தின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-03-2017 இதுவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களையும் ஒரு சில மேற்கு மாவட்டங்களையும் தவிர மற்ற தமிழகத்தின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-03-2017 இதுவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களையும் ஒரு சில மேற்கு மாவட்டங்களையும் தவிர மற்ற தமிழகத்தின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-03-2017 இதுவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களையும் ஒரு சில மேற்கு மாவட்டங்களையும் தவிர மற்ற தமிழகத்தின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் அரசின் பொது நிர்வாகத்துறை சார்பில் நல்லாட்சி சிறந்த நிர்வாகம் தருவது குறித்த கலந்துரையாடல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் அரசின் பொது நிர்வாகத்துறை சார்பில் நல்லாட்சி சிறந்த நிர்வாகம் தருவது குறித்த கலந்துரையாடல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் அரசின் பொது நிர்வாகத்துறை சார்பில் நல்லாட்சி சிறந்த நிர்வாகம் தருவது குறித்த கலந்துரையாடல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி கம்பன் கலையரங்கில் அரசின் பொது நிர்வாகத்துறை சார்பில் நல்லாட்சி சிறந்த நிர்வாகம் தருவது குறித்த கலந்துரையாடல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க