செய்தி விமர்சனம்

23-04-2017 இன்று புதுச்சேரியில் 37.2° செல்ஸியஸ் அதாவது 98.96° ஃபாரன்ஹீட்வெப்பம் பதிவானது அதேபோல காரைக்காலில் இன்று 37° செல்ஸியஸ் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று புதுச்சேரியில் 37.2° செல்ஸியஸ் அதாவது 98.96° ஃபாரன்ஹீட்வெப்பம் பதிவானது அதேபோல காரைக்காலில் இன்று 37° செல்ஸியஸ் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று புதுச்சேரியில் 37.2° செல்ஸியஸ் அதாவது 98.96° ஃபாரன்ஹீட்வெப்பம் பதிவானது அதேபோல காரைக்காலில் இன்று 37° செல்ஸியஸ் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று புதுச்சேரியில் 37.2° செல்ஸியஸ் அதாவது 98.96° ஃபாரன்ஹீட்வெப்பம் பதிவானது அதேபோல காரைக்காலில் இன்று 37° செல்ஸியஸ் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று பிரான்சு நாட்டில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் வாழும் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்களுக்கும் அந்நாட்டு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று பிரான்சு நாட்டில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது இந்தியாவில் வாழும் பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்களுக்கும் அந்நாட்டு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மற்றும் நத்தம்  பகுதிகளில் மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.தேனி மாவட்ட கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
23-04-2017 இன்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மற்றும் நத்தம்  பகுதிகளில் மழையை எதிர்பார்க்கலாம்.தேனி மாவட்ட கேரள எல்லையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நல்ல மழையை எதிர்பார்க்கலாம். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
22-04-2017 இன்று காரைக்காலில் அதிகபட்சமாக 100.04° ஃபாரன்ஹீட் அளவு வெப்பம் பதிவானது.2017 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக காரைக்காலில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
22-04-2017 இன்று காரைக்காலில் அதிகபட்சமாக 100.04° ஃபாரன்ஹீட் அளவு வெப்பம் பதிவானது.2017 ஆம் ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக காரைக்காலில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க