செய்தி விமர்சனம்

12-05-2017 இன்று காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினத்தில் அதிகபட்சமாக 94.46° ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது அதாவது 34.7° செல்ஸியஸ். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மீண்டும் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.தற்பொழுது நிலவும் வெப்பநிலையை விட 2° முதல் 5° ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மீண்டும் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.தற்பொழுது நிலவும் வெப்பநிலையை விட 2° முதல் 5° ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மீண்டும் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.தற்பொழுது நிலவும் வெப்பநிலையை விட 2° முதல் 5° ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மீண்டும் வெப்பம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.தற்பொழுது நிலவும் வெப்பநிலையை விட 2° முதல் 5° ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் உள்ள பழக்கடைகளில் கார்பைடு கல் என்று பொதுவாக மக்களால் அழைக்கப்படும் கால்சியம் கார்பைடு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் உள்ள பழக்கடைகளில் கார்பைடு கல் என்று பொதுவாக மக்களால் அழைக்கப்படும் கால்சியம் கார்பைடு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
போக்குவரத்து கழக நட்டத்திற்கு காரணமான அதிகாரிகள், அமைச்சர்களைக் கைது செய்து அவர்களின் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வதுதான் நியாயம் ! ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
போக்குவரத்து கழக நட்டத்திற்கு காரணமான அதிகாரிகள், அமைச்சர்களைக் கைது செய்து அவர்களின் சொத்துக்களைப் பறிமுதல் செய்வதுதான் நியாயம் ! ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
11-05-2017 நேற்று காலை 8:30 மணி முதல் 12-05-2017 இன்று காலை 8:30 மணி வரை பதிவான மழை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க