புனைவுகள்

ஒரு நன்மை செய்து அதை மிகப்பெரிய விளம்பரமும் செய்துவிட்டு. அதைவிட பத்து மடங்கு தீமையை மகிழ்ச்சியோடு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பொடிதோசையும் முடிதோசையும் !!! ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
குழந்தையின் பந்து ---- இங்கிருந்து அங்கும் அங்கிருந்து இங்கும் உள்ளிருந்து வெளியேயும் வெளியிருந்து உள்ளேயும் உருண்டும் புரண்டும் களைத்துப் போய் படுத்துக் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ரவிக்கை மறந்தவள் தலைமுடி இழந்தவள் கூனாகி நின்ற முதுகில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வெள்ளை சட்டையும் வேட்டியும் பொருத்தமாக வெள்ளை விபூதி பட்டை போட்டிக்கென படிய கிடந்தது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நினைத்தும் பார்க்கவில்லை உன் நெஞ்சில் நான் நீங்காமல் நிறைவேன் என்று ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அப்பாடா... தீவாளிடா!! இலட்சுமிநாய்க்கன் பாளையம் விடுதியில் தங்கியிருந்து படிக்கிறேன். தீபாவளிக்கு முந்தினநாளே விடுதி மூடப்படுகிறது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இருள்நிசை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கங்கை பொங்கணும்! பசுபதி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பிரிவும் முடிவும் --------- பிரிந்து போவது என்பது முடிந்து போவதல்ல கண்கள் பார்க்காத தூரத்தில் இருந்தாலும் காதுகள் கேட்காத தூரத்தில் இருந்தாலும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க