புனைவுகள்

படிக்காத மேதை  வயிற்றுப் பசி தீராமல் அறிவுப் பசி எடுக்காது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கனவில் வந்த மாட்டுக்கறியின் மகத்துவங்கள்...!!!!!!!! மேல் சாதி என்ற ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இ ந்திரன் இறங்கி வந்தான் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மிஞ்சும் கேள்வி நம் தோழமையின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சூசாவின் சாகசம் உதயசங்கர் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கூர்வேலில் தழைத்த குழல்- நான் விஜய வயிற்றில் உதித்த தழல்! ஏர்க்காலில் மேவிய பொழில்- நான் இருமனம் நாடிய எழில்! கார்மேகம் சமைத்த நிழல்- நான் காலம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
 நான் கனவு கண்டது பொய்யில்ல... ஊர் சுற்றி.. . டீ விற்றது பொய்யி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஒன்று பெறுவீர் தொழில் நுட்பக் காலத்தில் மனிதக் கைகள் மரத்துப்போய் விட்டன! கருவிகள் கருவிகள் எங்கும் எதற்கும்! இனி நான்கு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஆமை ... தாமதமோ தாமதத்திற்கு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
 நடப்பும் சிந்தனையும்...... ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க