புனைவுகள்

இனிமையாய் மட்டுமே இருந்துவிடுமா வாழ்வு கசப்பும் வந்து வந்து தானே போகும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அளவுக்கும் மீறிய துன்பத்திலோ.. அலகுகள் இல்லா இன்பத்திலோ ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பாதி தூக்கத்தில்  தூங்கியும் தூங்காமலும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வார்த்தைகளால் வருணிக்க முடியாத வர்ணங்களின் இன்பக்களஞ்சியம் நீ! அவள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பேச்சானாய் மூச்சானாய் தாயே தமிழே பேச்சும் மூச்சும் அற்றுப்போகும் நீ  நீங்கினால். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நான் நினைத்தேன் நீ விரும்புவாயென.. நான் நினைத்தேன் நீ ரசிப்பாய் என ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அங்கிருந்தது போலே இங்கிருப்பாயா? எங்கிருந்தபோதும் ஏற்றம் தொலைப்பாயா? வந்திருந்தவர் உபசரிப்பு மறந்து போனாயா? உள்ளிருந்தவர் உளறல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அவதி அவதியாய்.. ஒரு  கனவு .....!!!!!!  வேலை  செய்து முடித்த பொருட்களை இரு சக்கர வாகனத்தில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நீர்மை – ந. முத்துசாமி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கரைந்த பொழுது நிறைந்த நினைவு, நீங்கிடா உணர்வு; நீண்டிடும் மகிழ்வு. நீலத்திரை கடந்த துணிவு, நின்றிலங்கிடும் கனிவு; ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க