புனைவுகள்

அன்புடையீர், அனைவருக்கும் வணக்கம். பாவகை: வெண்தாழிசை   பயனுள்ள தகவல்கள்: “கற்பது தமிழ்” எனும் தமிழ் கற்று, தமிழ் படைப்புகளை உருவாக்குதல் தொடர்பான பயணத்தில் ஓர் குறும்பயணமாய் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  தாயே! தமிழே! மன்றாடுகிறேன் உன் முன் மண்டியிட்டு! அல்லாடும் ஆன்மாவை உன் காலடியில் கிடத்திப் பணிகிறேன்! அழுகிய மனசுடன் தயங்கி தயங்கி வணங்குகிறேன்! எறிவாயோ? ஏறி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கண்களின் வண்ணம்.:- ஓங்காரம் உச்சரித்து ஒழுங்கசைவில் அமர்ந்து ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நமது போர் நம்முடனே வட்டமானதும் தட்டையானதும் நம் உலகம். ஒளிதலுக்கு இடமில்லா வலை அலை வெளியில் நமது வியூகங்களும் யூகங்களும் நம்மையே மையப்படுத்துகின்றன. கனவு வெளிகளில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஒரு புத்தகத்தால் முறிந்த நட்பு..... ... ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கா ல இயந்திரம் என்று சொல்வார்களே... டைம் மெஷின்; அதெல்லாம் உண்மையாக ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஒருஅழைப்பு-ஒரு விசாரிப்பு--ஒரு வேண்டுதல் .. வழக்கமாக நான் செல்லும் பாதையில் பெரும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மூன்று நாள்களாக செவலைப் பசுவைக் காணவில்லை. தேடித் தேடிக் களைத்துப் போய்விட்டார், புனமாலை. `பய மாடு எங்கு போயிருக்கும்?’ பெருங்கவலை தேடி வந்து உட்கார்ந்துகொண்டது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
" செர்ரி" காய்த்தாய் அன்று. கண்டேன் காட்சி: காணொலி. அடர்ந்த கிளைகளில் அட்டி, அட்டியாக, ரொட்டியில் தடம் பதிக்க, சிவந்தாய், கனிந்தாய் உருட்சி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
திரும்பிய மெய் திரும்பாத கை நிரம்பிய பைய் நிரம்பாத பொய் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க