புனைவுகள்

ஈரமாய் ஓடும் ஆறு எங்களூருக்கு அது ஒரு வரம். கம்பீரம் இழந்தாலும் ஓடிக்கொண்டேயிருக்கும் எப்போதும். அதைக் கடக்க வேண்டிய தருணங்களிலெல்லாம், ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஈரமாய் ஓடும் ஆறு எங்களூருக்கு அது ஒரு வரம். கம்பீரம் இழந்தாலும் ஓடிக்கொண்டேயிருக்கும் எப்போதும். அதைக் கடக்க வேண்டிய தருணங்களிலெல்லாம், ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
குசராத் நாயகன் அண்ணாத்தே  ஒரு கூட்டத்திலே பேசினாரு  125 ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
குபீர்ராஜாவின் திட்டம் உதயசங்கர் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பெரிதாகக் கிளை பரப்பி இருக்கிற அரச மரத்தின் கீழே, கால்களை விரித்து அமர்ந்திருந்தார் பெரிய மூக்கன். அருகில், முன்பக்கம் கொடுக்கறுவாளைக் கொண்ட நீண்ட அவரது கம்பு. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கருவறை சுமந்த கதைகள் அறிவாய் ஓர் மாலையிரவின் நீல உடையில் நம் தோள் உரசிய நினைவுகள் உண்டு அறிவாயா? நிலம் கொண்ட காதலுக்காக அலைகள் கரையினில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மருத்துவமனை  வெளிப்புறத்தில் கண்ணீரைத் துடைத்துக்கொண்டு எங்கேயோ பார்த்துக்கொண்டிருப்பவருக்கும் கண்ணீரைத் துடைக்காமல் அவரையே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் எனக்கும் பெரிய தூரமில்லை அருகில் போய் பேசிக்கொள்ள எவ்வளவோ ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தன்னை குழந்தையென கற்பனை செய்து கொள்ளும் தன்மையை நிறைய பெண்களிடம் பார்க்க முடிகிறது. அவர்களின் ஊசலாட்டங்களை கத்தரித்து “நீ ஒரு பெண். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  கவிதைகளை விட அதிகமாய், எது கவிதை எனும் விவாதங்கள். உணர்வுகளை மட்டுமே கவிதை உருட்டி வைக்க வேண்டுமாம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  கவிதைகளை விட அதிகமாய், எது கவிதை எனும் விவாதங்கள். உணர்வுகளை மட்டுமே கவிதை உருட்டி வைக்க வேண்டுமாம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க