புனைவுகள்

நாம் சென்று காண்போம் பண்டைய போர்த் தலைவனை நிலவொளியில் பளிங்கில் வீற்றிருப்பானை, தனிமையில் பளிங்கில் நிலவொளியில், பத்தாயிரம் நூற்றாண்டுகள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காலையில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்பே எழுந்து வழக்கம் போல வாங்கிங் புறப்பட்டுவிட்டார் சுந்தரம்.. அவருடன் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அன்னையே அபிராமியே உன்னையே எண்ணி நான் அழுகின்றேன். அனுதினமும் கதறுகிறேன்... காட்சி தாராயோ காமாட்சி ஆட்சி அருள் செய்யாயோ காந்திமதி மதி மயங்கி பாடுகின்றேன் பரவசத்தில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கதை வடிவத்தில் காந்தியை வடிப்பது சவாலான ஒன்று. காந்தி குறித்து நிறுவப்பட்ட மதிப்பீடுகளுடன் எழுத்தாளனின் கற்பனை மோதிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அந்த மோதல் மதிப்பீடுகளுக்கு புதிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
 நான் நாத்திகனான கதை .. பல வேலைகளுக்கு சென்றேன் நான். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சுத்தும் பூமியில்.. சுகங்கள் ஆயிரம் தேடி படபடக்கும் மனதோடு. நாளும் ஓடித் திரியும் மனிதனுக்கு நாளாம் திருநாளாம். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
குழந்தை ரொட்டி வரைந்தபின் எல்லோரும் பங்கு பிரித்துச் சாப்பிட்டார்கள் தயங்கி தயங்கி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பரணின் செம்பழுப்பு அப்பிய துருப்பிடித்த ட்ரெங்குப் பெட்டியின் பழைய நோட்டுப்புத்தகங்களில் சில நட்புகள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. தூசி தட்டிப் படிக்கப்படிக்க ரயில் குகைக்குள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க