புனைவுகள்

  முனை மழுங்கிய சதுர வடிவில், இல்லையேல் முனை உடைந்த முட்டை வடிவில், ஏதோ ஒரு வடிவில் இருக்கும் அந்த ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சில நினைவுகள் மூழ்கித் தொலைகின்றன, சில தூண்டில்களை மூழ்கவிட்டு மிதவைகளாய் மிதக்கின்றன. கல்லூரிக்குச் சென்றபின் நான் மறந்து விட்டேனென்று என் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சில நினைவுகள் மூழ்கித் தொலைகின்றன, சில தூண்டில்களை மூழ்கவிட்டு மிதவைகளாய் மிதக்கின்றன. கல்லூரிக்குச் சென்றபின் நான் மறந்து விட்டேனென்று என் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஏய்..யப்பே.....ய்.. இங்க  பாருங்க.....கேளுங்க இந்த..கூத்த தமிழகத்தில் கூத்து காரியின் கூத்த.... ஜெயலிதா-சோபன் பாபுவின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
எஸ்.ஆர். எம். குழுமத்தின் தமிழ்ப்பேராயம் வழங்கும் அழ.வள்ளியப்பா குழந்தை இலக்கிய விருது என். சி. பி.ஹெச். வெளியீடான பச்சை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சித்திரை அது உன் முகத்திரை வைகாசி எப்போதும் வேண்டும் உன் ஆசி ஆனி நானா உன் ராணி ? ஆடி உள்ளுக்குள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  நான் இப்போது எழுத நினைத்த கவிதையை யாரேனும் எழுத நினைத்திருக்கலாம். நான் நேற்று எழுதிய கவிதையை யாரேனும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  நான் இப்போது எழுத நினைத்த கவிதையை யாரேனும் எழுத நினைத்திருக்கலாம். நான் நேற்று எழுதிய கவிதையை யாரேனும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கிடக்கட்டும் அந்த வயல்கள். எப்போதும் சாகுபடி செய்து என்ன பெற்றோம் ? ஏ! சின்னச் செடியே இந்தச் சித்திரைக்கா சுருள்வது? சோம்பாதே. சிரித்து நில். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க