புனைவுகள்

நடப்பு உலகக்கோப்பையில் இந்திய அணி அரை இறுதி இடத்தை பங்களாதேஷ் அணியை வென்று உறுதி செய்துவிட்டது. இதுவரையில் நமது பலவீனங்களை உணர்ந்து எல்லா அணிகளிடனும் நன்றகாவே ஆடினார்கள், ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இடைவெளி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வீதியில் போகும் வீராயி அத்தை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மர்மம் ஒரே மர்மம் !!! ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
த மிழ்நெஞ்சம் ஜூலை-2019 மின்னிதழில் எனது சிறுகதை யான 'இப்படியே கடைசி வரைக்கும்' வெளியாகியிருக்கிறது. துணையை இழந்த இருவர் பற்றிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மோப்பமும் காத்தலுமாகிய தன் மரபுணர்விலிருந்து   உற்றறியும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மாபெரும் ரப்பரால் என்னை அழித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் அழித்துக்கொண்டிருப்பேன் மாபெரும் ரப்பர் சிறிய மிகச் சிறிய அதனினும் சிறிய ரப்பராவதற்குள் இது நிகழ்ந்து விட ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க