புனைவுகள்

  This evening too I am faced ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
எப்படா இவன் வெளியே  வருவான் என்று காத்திருந்தவர்கள் போல.. நான் எழுந்து காலைக் கடனான சாமி கும்பிடுவதற்கு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சொற்களின் நடுவில் காற்று இருக்கிறது புத்தகம் மிதக்கிறதுமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  Is this dress pretty? These lines ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வரைந்த வானவில்லை முத்தமிடுகிறது குழந்தை வானம் அசைகிறதுமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நான் ஒரு ஆசிரியர்......... ஒரு மருத்துவரின் பின்னால் நான் இருக்கிறேன் ஒரு ஆசிரியராக....... ஒரு பொருளியளாளனின் பின்னால் நான் இருக்கிறேன் ஒரு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஆடித் தொலைத்திருந்தால் அதிசயம் இல்லை! ஆடாமல் தொலத்ததால் ஆச்சரியம் இல்லை! ஓடித்தொலைத்திருந்தால் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வெளியே பயணித்தல் தூரங்களால் ஆனது உள்ளே பயணித்தல் ஆழங்களால் ஆனதுமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஆட்டுக் கல்லும் அடியில் சென்றது. குத்து உரலும், உலக்கையும் மூலைக்குச் சென்றது. அதிரசப் பலகையும் தொங்கியபடி நின்றது, தொலைந்து போனது. எச்சில் படிகமும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க