புனைவுகள்

உன் முகவரியைத் தொலைத்து விடாதே. உன் வேர்கள் பூமிக்குள் சொந்தப் பாதையில் நகரட்டும் அடுத்த மரத்தின் உயிர் உறிஞ்சவேண்டாம் . ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
உன் முகவரியைத் தொலைத்து விடாதே. உன் வேர்கள் பூமிக்குள் சொந்தப் பாதையில் நகரட்டும் அடுத்த மரத்தின் உயிர் உறிஞ்சவேண்டாம் . ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கனவில் வீரன்..நிஜத்தில் கோழை. என் தந்தையின் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பெற்றது பெருமை சேர்க்கவில்லை! உற்றது உரிமை சேர்க்கவில்லை! விற்றது பொருள் குவிக்கவில்லை! கெட்டது சேர்ந்திருக்க முடியவில்லை! விட்டது வீடு சேரவில்லை! தொட்டது துலங்கவில்லை! தோல்வியும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
எட்டிச் செல்ல வழியிருந்தும் முட்டிச் செல்கிறான். வழியிருந்தும், தூசியென, முன்நில் முதியவரை, வீசிக் கடக்கிறான். முணு முணுப்புடன் முகம் இறுக்கி, முறுக்கி வெல்கிறான். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
              1 ஒரு செடிக்கு அருகில் நின்றுகொண்டு அதில் பூக்கவிருக்கும் மலர்களைக் காண காத்திருத்தல் எப்படிப்பட்ட ஒரு தவமோ ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
(புதுச்சேரி சிந்தனையாளர் பேரவை கவியரங்கம், 18.03.2018, ஞாயிறு,, மாலை ஜோதி கண் மருத்துவமனையில் நடைபெற்றது.அப்போது வாசித்த கவிதை) பெண்களைப் பேணுவோம்! உன்னுள் பாதி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
                  ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பேர் தெரியாப் பெரியவர்கள்  தொப்பியோடும் பூட்ஸோடும் போலீஸ் உடுப்போடும் ஏட்டுத் தாத்தா அம்மன் சாமி தெரு உலாவில் முன்னாடி நடந்து வரும் பேஷ்கார் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இமை விரிய உள்நுழைந்த காட்சி மனதில் விழும் மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க