புனைவுகள்

என்   அன்பு, பாசம், நேசமும் நீ.. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நடுவில் நிற்கிறது வெற்றுத் தராசின் முற்களைப்போன்று மனம். நிறைகிறது இன்று கவிதைகளின் ரசனைத்துணை! * நிறமுமில்லை மணமுமில்லை திடமுமில்லை இடமுமில்லை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பொருள் கொள்ளாது பொருள் கொல்கிறான், சொல்லினை எழுத்துக்களாய் பிரித்து. * ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
                       //''டொக்'' , ''டொக்''//       கதவை யாரோ தட்டும் ஒசை கேட்டு கதவை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பச்சை மனிதன் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
எவனும் எனக்கு போட்டியில்லை! எனக்கு நானே போட்டியானேன்! எவனும் எனக்கு எதிரியில்லை! எனக்கு நானே எதிரியானேன்! ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மெல்லக் குனிந்து கும்பிட்டவரின் யானைக்காலை தும்பிக்கையால் தடவிக்கொடுத்தது யானை கருணை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
என் இருக்கையில்  எல்லோரும் அமர்ந்திருந்தார்கள்  மற்ற இருக்கைகள்  காலியாக இருந்தனமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கவிதை உறவு இலக்கிய விருது கவிதை உறவு இலக்கிய அமைப்பு 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த நூல்கள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க