புனைவுகள்

You didn’t console me You didn’t wipe out ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
There is nothing ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
By chance I rang up ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  When you are around The whole ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இறை வெளி --- உள்ளும் வெளியுமாய் ஓடிக் கொண்டிருப்பது நீரும் நெருப்புமாய் ஆடிக் கொண்டிருப்பது காற்றும் உயிருமாய் கலந்து கொண்டிருப்பது விண்ணும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
Yes, you could have fallen for My friends ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சொல் வீச்சில் சோர்வடைந்தவர் கல் வீச்சில், கண்ணாடி உடைப்பில். உடைந்த வலி, உருக்குலைந்த நிலை, ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தூங்கி  காலையில் எழுவதற்கு முன்னமே..என் வீட்டு வாசலில் சண்டையிடும் வசவு சத்தம் கேட்டது.  ஒருவித ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
என்   அன்பு, பாசம், நேசமும் நீ.. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க