புனைவுகள்

மகிழ்ச்சியில், பெருமையில் பிஞ்சு இதயத்தை ஒரு சொல் நிரப்பிடும்; கொடுமையானது, இரக்கமற்றது, அதை மறுத்திடும் போக்கு. இருப்பினும் களைப்புறும் பொழுதுகள் எத்தனை என்பதறியுமா, மகிழ்வுறும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இனிமையாய் மட்டுமே இருந்துவிடுமா வாழ்வு கசப்பும் வந்து வந்து தானே போகும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அளவுக்கும் மீறிய துன்பத்திலோ.. அலகுகள் இல்லா இன்பத்திலோ ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பாதி தூக்கத்தில்  தூங்கியும் தூங்காமலும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வார்த்தைகளால் வருணிக்க முடியாத வர்ணங்களின் இன்பக்களஞ்சியம் நீ! அவள் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பேச்சானாய் மூச்சானாய் தாயே தமிழே பேச்சும் மூச்சும் அற்றுப்போகும் நீ  நீங்கினால். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நான் நினைத்தேன் நீ விரும்புவாயென.. நான் நினைத்தேன் நீ ரசிப்பாய் என ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அங்கிருந்தது போலே இங்கிருப்பாயா? எங்கிருந்தபோதும் ஏற்றம் தொலைப்பாயா? வந்திருந்தவர் உபசரிப்பு மறந்து போனாயா? உள்ளிருந்தவர் உளறல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க