புனைவுகள்

அப்பாவுக்கு மகள் எழுதும் மனம் கவர்ந்த கவிதை: நான் முதன் முதலாக நேசித்த என் காதலன் நீ.. எப்பொழுது நேசிக்க தொடங்கினேன் என்ற கேள்வியை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஊசியாய் இறங்குகிறது மழை ஆணியடிக்கிறது பூமியை. சிரச்சேதம் செய்கிறது செடிகளை பசிய கவிச்சி பரவுகிறதெங்கும். விழுந்து கிடக்கும் மரக்கட்டைகளை இழுத்துக்கொண்டு முள்முடி சுமந்து கழிமுகம் பயணிக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
   ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
" செம்புலப் பெயல்நீர் " போல எல்லாம் கலந்து விட்ட ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
உதிர் ஏக்கம் இன்றி கூதிர்காலத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றன முதிர்பூக்கள். மலர்வதே ஒரு தவமாய் மலர்வதே ஒரு வரமாய் மலர்வதே ஒரு பலமாய். முதிரும் புதிருமாய் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நிசப்த இரவு நீண்ட இருள் அதிர்ந்து அணையும் மின்மினிப்பூச்சி ரகசிய விளக்குகள் விழுந்து அசையும் சித்திர நிழல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அனைவருக்கும் வணக்கம். என் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு நூலான 'புதிய வேர்கள்,' குறித்து இலக்கியச் சாரலில் வெளியாகியுள்ள  விமர்சனத்துக்கு என் அகமார்ந்த நன்றி! விமர்சனம் வாசிக்க ......மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
முரசடித்து முழங்கிச் செல்கிறது மேகம். மலைமுலைகளில் பாலாய்ப் பெருகிவழிகிறது அருவி. வனமடியிலிருந்து துளிர்க்குழந்தைகளை விரல்பிடித்துத் தூக்குகிறது சூரியன் ஈர ரத்தமாய் வேர்வருடி பசிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அறிவாளி கொடுத்த டோஸ்......... போடா..... லூசு...... கண்டவுக கிட்ட உறவு  கொள்வது தப்பு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க