புனைவுகள்

தேசம் காத்திட வாருங்கள் – நம்  தெய்வம் காத்திட வாருங்கள்! தேசம் காத்திட வாருங்கள்- நம்  தெய்வம் பாரத தேசமிதே! எல்லையில் எதிரிகள் நடமாட்டம் – உள்  நாட்டினில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
லேகியம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
மண்டைக்கும் மர மண்டைக்கும் உள்ள வித்தியாசம், பேச்சின் ஊடாக இந்தக் கேள்வியை கேட்டார் இவர் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
“எக்ஸ்டஸி” எனும் சொல்லிற்கு இணையம் ‘மெய் மறந்த இன்பம்’ எனத் பொருள்கொடுக்கிறது. இவ்வர்த்தம் வாழ்வியலோடு பொருள் கொள்ள வேண்டியதும் கூட. தமிழர்களுக்கு இத்தகைய கொண்டாட்டமான வாழ்வியல் கிடையாது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வாழ்க்கையில் விழுந்த ஒரு மரண அடியில் நிலைகுலைந்துபோன ஒரு ஏழையின் கதை. தினமும் தறிபோட்டு நெய்து பிழைத்துவந்த சாதாரணத் தொழிலாளியின் குடும்பம். தொழில் திடீரெனப் படுத்தது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
உங்களின் உற்ற துணை  யாரென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிந்து வைத்திருந்தால் மிகவும் பயன்படும் உங்களுக்கே.. (சு)வாசித்து, பிடித்திருந்தால் பதிவிறக்கம் செய்திடுக.. பகிர்ந்திடுக.. கண்களை மூடிப்பார் இபுத்தகத்தை இலவசமாக ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
1 .ப்ரதி என்ற வடசொல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பருவம் முகிழ்த்த சூதகம் பச்சிளம் பிறப்பின் சீராம். நரைத்த திரைத்த கேதம் ஞமனின் நடுவன் சீராம் மூங்கில் நுணலாய் உருவம் சாய்த்த இரும்பது துரும்பாய் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தமிழின் அதிஅற்புதப் படைப்பாளிகளில் ஒருவரான தி.ஜானகிராமனின் சிறுகதை ஒன்றைப் பார்க்குமுன், அவர்பற்றிய சிறுகுறிப்பு ஒன்றைக் கீழே காண்போம். தமிழ் எழுத்துலகின் பிதாமகர்களில் ஒருவர் தி.ஜா. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தமிழின் அதிஅற்புதப் படைப்பாளிகளில் ஒருவரான தி.ஜானகிராமனின் சிறுகதை ஒன்றைப் பார்க்குமுன், அவர்பற்றிய சிறுகுறிப்பு ஒன்றைக் கீழே காண்போம். தமிழ் எழுத்துலகின் பிதாமகர்களில் ஒருவர் தி.ஜா. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க