புனைவுகள்

நாம் தமிழர், நாம் தமிழர் என்று பறை அடித்தும் விழிக்காத தமிழனை இன்னும் எத்தனை உயிர்களை கொடுத்து எழுப்புவது! வெந்தணலில் வரிசையாக முத்துக்குமார், தங்கை செங்கொடி , ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சாதி எரிந்துக்கொண்டு இருக்கும்…. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஒரு முறை ஒரே ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தேநீர் நேரம் --- தேநீர் கோப்பையைப் பார்க்கிறோம் பாதிக் கோப்பைதான் தேநீர் எப்போது குடித்தோம் மறுபடியும் பார்க்கிறோம் கோப்பை காலியாக இருக்கிறது என்ன நடக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நீங்கள் கொடுத்த பாடத்திட்டம்தான் நீங்கள் கொடுத்த புத்தகங்கள்தான் நீங்கள் கொடுத்த கேள்வித்தாள்தான் நீங்கள் கொடுத்த தாளில்தான் நீங்கள் குறித்து கொடுத்த நாளில்தான் நீங்கள் அனுப்பிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கற்பனையும் உண்மையும் கலந்த கதை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வானம் வறக்குமேல் .. ----- ஊடு பயிரோடு நெல்லும் வளர்ந்தது ஆடு மாடோடு வாழ்க்கை நடந்தது படப்பு கட்டும்போது பயறும் கடலையும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பிரிவோம் சந்திப்போம் - மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் எதைப் பற்றிப் பேசுவது ரெயிலில் நடந்ததையா தெருவில் நடந்ததையா பார்த்துப் போனதையா பாராமல் போனதையா ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கூட்ஸி தென்னாப்பிரிக்க நாவலாசிரியர். பின்காலனிய எழுத்தாளர்களில் மிக முக்கியமானவராக கொண்டாடப்படுகிறவர். நோபல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க