புனைவுகள்

  ஹைக்கூவின் தத்துவம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
  ஹைக்கூவின் தத்துவம் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வில்லாய் வரைந்த புருவம் இடையில் ஓர் சந்தன கீற்று இந்த அழகு அவளிற்கு இன்னும் வர்ணனை எதற்கு? ஐம்மொழி செல்வியின் கண்களில் விழுந்திட ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அ ன்பே நீ கேட்டாய் என்று நெக்லஸ் வாங்கி ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
அன்புடையீர், ஒவ்வொரு முயற்சியையும் ஊக்குவித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களோடு இணைந்து பயணிப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. தினமும் ஒரு காணொளி கவிதையாக “நாலு சொல்லில்” புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது நீங்கள் அறிந்ததே. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இளமை இறைவன் -- கோயில் பிரகாரத்தில் கூடி விளையாடியோரும் கோயில் குளத்திலே குதித்து நீச்சல் அடித்தோரும் கோயில் தேர் வடத்தை குதூகலமாய் இழுத்தோரும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நாற்கர தங்கம் எண்கோணம் ஆக்கி எஞ்சியதும் ஏப்பம்! மலையும் குடைவோம்! மாநிலம் துடைப்போம்! கான் உயிர் எடுப்போம்! வளர்ச்சியில் கழியும் மீன் உயிரும், ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஜமா மஸ்ஜிதின் அருகில் உள்ள ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க