புனைவுகள்

iK way (@iKwayMusings) Tweeted: எங்கள் தெரு செவிட்டுக்கருநாய் https://t.co/syE5nnpft7 https://twitter.com/iKwayMusings/status/1094585620373094400 ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: ஊடாடும் காதலதைக்காண கண் கோடி வேண்டும் தோறும் இருக்கும் இரு கண்களையும் மறைக்கிறது ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: தளும்பி நிற்கும் நீரளவு, முகடு ததும்பி விட்டால் தங்காது. உந்தன் தவிப்பில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: @Muthu__kkdi @DarvinDsc வானத்தாள் உதறிப்பிரித்து சிதறிய நட்சத்திரங்கள் தெளித்து ஓரக்கோடிட்டது மாலை நேரம். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: ஒரே பிரபஞ்சமென்றா சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறது இன்னும் அறியாமையில் ஆழ்ந்த இவ்வுலகு? இதுவரை நீ ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: நான் காதலித்துக் காதலித்து களைப்படைகிறேன் உன் ஸ்பரிசம் எனும் பேறு பெற்ற ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: @grapes_farmer எல்லாமும் நீயாக ஆனபின்பும் ஆச்சரியப்பட இருக்கும் கொஞ்சம் நான்!! என்னிலுள்ள ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
iK way (@iKwayMusings) Tweeted: கதிரவனைக் கொண்டு காலையில் வைத்துவிட்டுப் போன இரவு வந்து எங்கே என்று கேட்டால் என்ன சொல்ல? ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பழிதீர்ப்போம்…. இவன் அப்பனை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க