அறிவியல்|தொழில்நுட்பம்

தற்போது சமூக வலைத் தளங்களிலும், இணையத்தளங்களிலும் ஈர்ப்பு விசை அலைகள், அதாவது Gravitational Waves, பற்றிப் பேசப்படுகின்றது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தற்போது சமூக வலைத் தளங்களிலும், இணையத்தளங்களிலும் ஈர்ப்பு விசை அலைகள், அதாவது Gravitational Waves, பற்றிப் பேசப்படுகின்றது. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ஆங்கிலத்தில் Wind என்பதற்கான பொருள் - Wind ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
துப்பாக்கி மற்றும் பீரங்கி போன்றவை இராணுவத்தில் மிகவும் முதன்மையான ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பு கழ்பெற்ற நோபல் பரிசு விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பு கழ்பெற்ற நோபல் பரிசு விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
பு கழ்பெற்ற நோபல் பரிசு விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நாம் அன்றாடம் எத்தனையோ உணவுப் பண்டங்களை உட்கொள்கிறோம், ஆனாலும் அவற்றின் சுவையறிந்து உட்கொள்கிறோமே தவிர அதில் உள்ள சத்துக்களை கருத்தில் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வ ளர்ச்சி என்ற பெயரில் நாம் பெரும் மடத்தனம் செய்து ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
ம னிதன் மரணம் அடைந்த பின் என்ன ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க