பொருளாதாரம்

இன்று சந்​தை +0.28% அல்லது  +28.70 என்ற அளவு உயர்ந்து 10452.50 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தற்போதைய பங்குச்சந்தையில் இரு விதமாக தவிப்பவர்கள் உண்டு. சந்தை கூடுகிறதே, லாபம் போய் விடக் கூடாது என்று லாபத்தில் இருக்கும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தற்போதைய பங்குச்சந்தையில் இரு விதமாக தவிப்பவர்கள் உண்டு. சந்தை கூடுகிறதே, லாபம் போய் விடக் கூடாது என்று லாபத்தில் இருக்கும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.16% அல்லது  -16.70 என்ற அளவு சரிந்து 10423.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.16% அல்லது  -16.70 என்ற அளவு சரிந்து 10423.80 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில் எ​வையும் எனது வி​லைக்கு வர்த்தகமாகவில்​லை. ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று Karur Vysya Bank மூலம் Rights Issue வழியாக பங்குகளை வாங்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனை அனுபவம் மற்றும் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
வங்கிகளுக்கு மூலதனம் அளிப்பது தொடர்பான பல உண்மைகளை அம்பலப்படுத்தி  பொருளாதார  நிபுணர்  தோழர் பேராசிரியர் வெங்கடேஷ் ஆத்ரேயா எழுதியுள்ள விரிவான கட்டுரையை ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +1.02% அல்லது  +105.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 10440.50 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BALKRISIND 1714.00 , ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +1.02% அல்லது  +105.20 என்ற அளவு உயர்ந்து 10440.50 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  BALKRISIND 1714.00 , ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க