பொருளாதாரம்

இன்று சந்​தை -0.36% அல்லது  -36.00 என்ற அளவு சரிந்து 9916.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை. இன்று ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை -0.36% அல்லது  -36.00 என்ற அளவு சரிந்து 9916.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை. இன்று ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
நேற்று தான் Dixon Technologies நிறுவனத்தின் ஐபிஒவை பற்றிய எமது பார்வையை வைத்து இருந்தோம். இந்த ஐபிஒவோடு ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.40% அல்லது  +39.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 9952.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை. இன்று ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.40% அல்லது  +39.35 என்ற அளவு உயர்ந்து 9952.20 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று எந்த பங்கி​னையும் வாங்கிட வி​லை கூறியிருக்கவில்​லை. இன்று ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கடந்த வாரம் Apex Frozen Foods ஐபிஒவை வாங்க பரிந்துரை செய்து இருந்தோம். நேற்று முதல் பட்டியலிடப்பட்ட நாளிலே 20%க்கும் மேல் ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.57% அல்லது  +56.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 9974.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  ADANIPORTS 393.00 ,  ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
இன்று சந்​தை +0.57% அல்லது  +56.50 என்ற அளவு உயர்ந்து 9974.40 என்பதாக முடிவ​டைந்துள்ளது.  இன்று வாங்கிட வி​லை கூறியிருந்த​வைகளில்  ADANIPORTS 393.00 ,  ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
கரடியே காரி உமிழ்ந்த மொமெண்ட் என்பது இதுதான். ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
சுமார் 3500 கோடி மதிப்பிலான செல்லாத ரூபாய்த் தாள்கள் நேபாள் மத்திய வங்கியிடம் உள்ளது. இந்த தொகையை இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிடம் கொடுத்து அதற்கு பதிலாக புதிய ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க