நகைச்சுவை

மேனேஜர் படும் பாடு  -நகைச்சுவைப் பேச்சு -- https://soundcloud.com/knbharathi/h1w35l7liylvமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
தோழியின் அருமையான யோசனை :)          ...மேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க   
காதலுக்குக் கண் உண்டு - நகைச்சுவைப் பேச்சு --- https://soundcloud.com/knbharathi/xgez1fyz3bpwமேலும் வாசிக்க

show_hide_content அச்சு  தமிழ்மணம் நிர்வாகிக்கு அறிவிக்க